BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür :Akın KARAGÖL

İrtibat: 02868873052 Dahili:146

mail: halklailiskiler@gokceada.bel.tr

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Basın İlişkileri
 2. İletişim Masaları Hizmetleri
 3. Kültür-Sanat Hizmetleri
 4. Sosyal Hizmetler
 5. Özürlülere Yönelik Hizmetler
 6. Bilgi Edinme Hizmetleri
 7. Halkla İlişkiler
 8. Dış İlişkiler ve Kardeş Kentler İlişkileri

BASIN YAYIN VE HALKA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Önce İnsan

GÖREV TANIMI

 • Kamu, özel, sivil toplum kuruluşları birlikteliğinde katılımcı mekanizmaları geliştirmek.
 • Kentliyi kent yaşamı konusunda bilinçlendirmek ve kentlilik kültürünü yerleştirmek birlikte yönetim anlayışının kent yönetiminde fiili olarak kullanılmasını sağlamak.
 • Kent halkının Belediye hizmetlerinden kullanımını kolaylaştırmak, hizmetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla günümüz halkla ilişkiler stratejilerini takip etmek ve uygulamak.
 • Kent halkının ihtiyaçlarını, taleplerini yerinde ya da kurumda tespit ederek, çözümünü ya da bilgilendirilmesini sağlamak.
 • Belediye hizmetlerinin yerel, ulusal, uluslararası alanda tanıtımını sağlamak.
 • Kent halkının kültürel ve sanatsal faaliyetler içinde yer almasını sağlamak.
 • Kentlilik bilincini oluşturmak ve çağdaş alternatifler sunmak amacıyla kültür ve sanat faaliyetleri düzenlemek.
 • Kentte yaşayan dezavantajlı grupların (Yaşlılar, kadınlar, engelliler ve çocuklar) kent hayatı ile bütünleşmesine yönelik sosyal koruma faaliyetlerinde bulunmak.
 • Kentte yaşayanların kentli olmanın ve toplumsal bilincin geliştirilmesi, kent kaynaklarının eşit olarak faydalanma bilincinin oluşturulması için iletişim ağının kurulması ve sürdürülebilirliğini sağlamak ve faaliyetler düzenlemek.
 • Ulusal ve uluslararası alanda dış ilişkileri güçlendirmek, sürdürmek ve ortak projeler üretmek, uluslararası fonlardan faydalanma ve düzeyini yükseltme iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Belediye Başkanının günlük, haftalık ve aylık çalışma programını hazırlamak.
 • Belediye Başkanının ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderlerinin gerekli yazışma ve işlemlerini yürütmek.
 • Belediye Başkanına ait taziye, özel gün kutlamalarının, ziyaretlerinin vb organizasyonlarının düzenlenmesi ve gerekli yazışma ya da görüşmeleri sağlamak.