İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür :Yusuf Ziya EKMEKÇİOĞLU

İrtibat:02868873052 Dahili:131

mail: insankaynaklari@gokceada.bel.tr

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Personel Özlük Hizmetleri
 2. Maaş Tahakkuk Hizmetleri
 3. Sağlık Hizmetleri

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye Personelinin Özlük Haklarını Korumak Ve Yapılandırmak.

GöREV TANIMI

 • Belediyede ilgili mevzuatın ön gördüğü istihdam türlerine göre görev yapan personelin, işe başlama, ayrılma ve emekliliğine kadar geçen süre içinde gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Personelin vizite ile izin işlemlerinin takibini yapmak.
 • Personel maaş ve ücretlerinin ödemeye esas olacak şekilde düzenlenmesi işlemlerini yürütmek.
 • Personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulanmasını sağlamak.
 • Personelin diğer özlük ve sosyal hakları ile ilgili yazışma ve işlemleri yürütmek.
 • Mevzuat değişikliklerini takip ederek uygulamaya konulmasını sağlama ve çalışanları bilgilendirmek.
 • Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının tanı, tedavi ve bakımları ile gerekli durumlarda sevk işlemlerini yürütmek.
 • Evlerinde vefat eden vatandaşlara ölüm raporu ve defin ruhsatlarını düzenlemek, mernis tutanaklarının hazırlanması ve nüfus müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak.