GÖKÇEADA BELEDİYESİ - TARİHÇE

Gökçeada, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Anlaşması ile 22.09.1923 tarihinde Türkiye’ye teslim edilmiştir. Gökçeada; 1151 Sayılı ve 25.06.1927 tarihli Bozcaada ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanun hükümlerine göre özel bir idari yapıya sahiptir. Her ne kadar söz konusu kanunla Ada içerisinde Belediye idaresi kaldırılsa da Mülga 1580 Sayılı ve 03.04.1930 tarihli Belediye Kanununun 2. Maddesinde yer alan “Nüfusu ne miktar olursa olsun kaza ve vilayet merkezlerinde ve nüfusu iki binden fazla olan yerlerde belediye teşkilatı mecburidir.” Hükmü gereğince bu kanunun yürürlüğe girdiği 01.09.1930 tarihinden sonra Ada içerisinde yeniden Belediye teşkilatı kurulmuştur. Adanın İmroz olan ismi 29 Temmuz 1970 tarih ve 8479 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Gökçeada olarak değiştirilmiştir.

Gökçeada Belediyesinde görev yapan ve seçimle işbaşına gelen Belediye Başkanları;

GÖREV YAPTIĞI DÖNEM

BELEDİYE BAŞKANIN ADI SOYADI

1923-1927Angelos KEFALOS
1927-1930Belediye Teşkilatı Kaldırıldı
1930-1932Temiztoklu DAKO
1932-1950Aleko ZAFİRADİ
1950-1956Atanaş GALİPOLİTİS
1956-1960Zafiraki MAMONGO
1964-1973İstavro İSTAVROPULOS
1973-1980Yılmaz ÖZCANLI
1980-1984Askeri Yönetim Dönemi
1984-1989S. Halim ERGÖR
1989-1994Tahir ŞENEL
1994-2007Halil Rüştü AKGÜN
2007-2014Yücel ATALAY

2014-2024

2024-

Ünal ÇETİN

Bülent Ecevit ATALAY